MAARIT TUOMI - TERVETTÄ JÄRKEÄ PÄÄTÖKSENTEKOON


Olen syntyperäinen lahtelainen, toisen kauden kaupunginvaltuutettu, teknisen- ja ympäristölautakunnan sekä Lahti Aquan hallituksen jäsen.

Koulutukseltani olen yo-merkonomi ja lähihoitaja. Olen työskennellyt kansanedustaja Rami Lehdon eduskunta-avustajana vuodesta 2015 lähtien.

Lähihoitajana olen työskennellyt päiväkodeissa, lastensuojelussa, kehitysvammaisten parissa, päihdetyössä ja vanhustenhoidossa. Työni kautta olen oppinut ymmärtämään kuinka tärkeitä poliittisia tavoitteita terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat. Hyvä hoito ja ihmisarvoinen elämä tulee taata meille kaikille myös silloin, kun olemme sairaita ja heikkoja. Sydäntäni lähellä ovat myös nuoret ja lapsiperheet monine ongelmineen.

Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen. Suomi ei ole globaali sosiaalitoimisto, vaan resurssit on kohdennettava ensisijaisesti oman maan kansalaisten hyvinvointiin. Meidän on myös voitava elää, asua ja liikkua kohtuuhinnalla.

Suomalainen teollisuus on globaali ekoteko. Teollisuuden kilpailukyky ja yrittäminen on elinehto, jolla rahoitetaan myös hyvinvointivaltion palvelut. Siksi Suomessa tulee harjoittaa järkivihreää ilmastopolitiikkaa.

Olen ehdolla kevään 2021 kuntavaaleissa ja kuntavaaliteemani ovat:


1. Turvallinen Lahti

Yhä paheneva päihteidenkäyttö näkyy ikävällä tavalla Lahden katukuvassa ja luo turvattomuuden tunnetta sekä häiriökäyttäytymistä, johon tulee puuttua entistä voimakkaammin ja entistä varhaisemmassa vaiheessa.


2. Hyvinvoiva Lahti

Päätöksenteossa tulee keskittyä perusasioihin. Toimiva ja hyvä arki on jokaisen lahtelaisen perusoikeus. Lahdessa tulee voida elää ja kasvattaa lapsiaan sekä opiskella, käydä työssä ja vanheta turvalisin mielin.

3. Elinvoimainen Lahti

Yrittäjämyönteisessä päätöksenteossa käydään aktiivista vuoropuhelua yrittäjien kanssa. Meillä tulee olla sujuvat lupakäytännöt, toimiva infra ja yrittäjämyönteinen maankäyttö sekä kaavoitus. Julkisissa hankinnoissa suositaan kotimaisuutta ja paikallisuutta.

Haastatteluni Omalähiö-lehdessä 15.2.2019