Tule mukaan tiimiin!

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Mitä haluat kampanjassa tehdä?

Kampanjapäällikkö Anne Pellinen anne.pellinen@luukku.com

Tue kampanjaa

Voit tukea kampanjaa lahjoittamalla Maarit Tuomen tukiyhdistykselle

Tilinumero: FI98 5612 1120 6192 72

Viesti: Vaalituki

Saaja: Maarit Tuomen tukiyhdistys

Huom! Vaalirahoituslain mukaan erikseen on ehdokkaan ilmoitettava kunkin yksittäisen tuen arvo ja sen antajan nimi, jos tuen arvo on vähintään 1500 euroa. Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansatuen arvo on alle 1500 euroa. Suostumuksen hankinnasta vastaa aina ilmoitusvelvollinen.