Valtuustokysymys opettajien työrauhasta ja työturvallisuudesta huolehtimisesta Lahdessa

Maanantai 23.1.2017 - Maarit Tuomi

Valtuustoryhmämme esitti erittäin aiheellisen ja ajankohtaisen kysymyksen, joka oli kiirinyt OAJ:hin saakka ja johon saimme kiitosta jopa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaiselta.

Turvallinen, terve kouluympäristö pitäisi olla itsestäänselvyys meille kaikille, samoin kuin työrauha. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole. Hillittömään ja vastuuttomaan käytökseen pitäisi voida puuttua.  Johan näin sanoo maalaisjärkikin.

Koulun henkilökunta toimii kuitenkin toimivaltansa ja lakien puitteissa, joten onkin olennaista, että lainsäätäjämme ovat ajan tasalla ja tietoisia siitä, mitä koulumaailmassa tapahtuu. Ja jos puutteita ja epäkohtia ilmenee, ne korjataan.

Lainsäädäntöämme ollaankin parasta aikaa päivittämässä. Sivistysvaliokunnassa on parhaillaan käsittelyssä hallituksen esitys, johon sisältyy perusopetuslain 29 §:n muutos oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisäksi esimerkiksi OAJ on esittänyt joitain lisäyksiä perusopetuslakiin:

Rehtorilla pitäisi olla oikeus evätä oppilaan oikeus opetukseen enintään kolmeksi päiväksi. Näin on toisen aseteen oppilaitoksissa. Myös oppilaan määräaikainen erottamista on esitetty.

Perusopetuksessa myös rehtorilla tulisi olla oikeus jälki-istunnon antamiseen. Nyt oikeus on vain oppilaan omalla opettajalla.

Annettujen rangaistusten suorittaminen tulisi olla osana oppivelvollisuutta. On oppilaita, jotka jättävät heille määrätyt rangaistukset suorittamatta ilman minkäänlaisia seuraamuksia.

Lainsäädännön korjaukset eivät kuitenkaan yksistään riitä, jos kunnissa ei noudateta oppilashuoltolakia. THL:n tietojen mukaan viime lukuvuonna koulupsykologipalvelua ei ollut lainkaan tarjolla tai siitä ei ollut tietoa 12 prosentissa Suomen peruskouluista.

Lukioissa ja ammattikouluissa tilanne on vielä huonompi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen selvityksen mukaan lukuvuonna 2013–14 psykologi puuttui joka neljännestä lukiosta ja suurimmasta osasta ammattikouluja.  Ammattikouluissa psykologien määrä on jopa heikentynyt.

Myös lainsäädännössä on tältä osin ilmeisiä puutteita, sillä oppilashuoltolaissa ei ole mainintaa kuinka paljon psykologeja pitäisi olla, eikä rikkomuksista ole säädetty minkäänlaisia seuraamuksia.  

Päättäjien on huolehdittava, että lainsäädäntömuutokset sekä toimintaympäristön- ja edellytysten kehittäminen, työturvallisuus, työrauha ja oppimisedellytykset ovat kunnossa. Kasvatusvastuu puolestaan on edelleen ensisijaisesti kodeilla.

 

 

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: koulurauha, koulut, työturvallisuus, häiriökäyttäytyminen